Vissers van wad en gat – door Willem Wilstra

Dit zou de titel kunnen zijn van mijn nieuw fotoboek welk ik binnenkort op stapel zet. Wellicht kent u mij van mijn vorig boek – Het Zeegat uit / op de valreep – waarin mijn leven op zee en de tijd op de reddingboot Gebroeders Luden in beeld is gebracht. In het nieuwe boek komen hoofdzakelijk de garnalenvissers van de Waddenzee van nu in beeld. Dus van Harlingen tot aan Termunterzijl.

De gegevens haal ik uit het Visserij Jaarboek 2016-2017. Hierbij vraag ik jullie medewerking en de mogelijkheid om af en toe eens mee te kunnen varen. Ik wil vastleggen met wat voor schepen en hoe er tegenwoordig gewerkt wordt. Moderne apparatuur, aan dek en navigatiemiddelen, mooie ‚koppen’, natuurfoto’s en de verwerking van de vangst en aanlanding. Hierbij komen ook aanverwante bedrijven aan de wal in beeld.

Veel gegevens zal ik verkrijgen van mijn contactpersonen van de Coöperatie Lauwersoog / Harlingen. Er zullen geen lange verhalen in het boek komen, uitgezonderd een openings- verhaal en verder bij elke foto een verklarende tekst. Foto’s in kleur en zwart-wit. Ik ga er van uit dat het in een jaar gerealiseerd kan worden en de uitgave zo rond november 2018 een feit is.

Reacties, ideeën en medewerking kunt u aan mij kwijt op de mail: info@willemwilstra.nl of mobiel 06-51202126