Uitnodiging bijeenkomst voor garnalenvissers aangaande de pulsvisserij.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert een bijeenkomst voor garnalenvissers aangaande de pulsvisserij. Op verzoek van verschillende garnalenvissers is deze bijeenkomst tot stand gekomen. De bijeenkomst wordt gehouden op:
Datum: Vrijdag 6 april 2018
Aanvang: 14 tot 17 uur
Locatie: De Lichtboei, Rommelhaven 22, Harlingen

Deze uitnodiging wordt verstuurd naar alle vergunninghouders en desbetreffende visserijorganisaties. Tijdens de bijeenkomst zijn wetenschappers van Wageningen Marine Research aanwezig om de wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de lopende onderzoeken toe te lichten. Er is ook ruimte voor het adresseren en bespreken van de eventuele zorgpunten en vragen die heersen. Vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV, als initiatiefnemer, zijn ook aanwezig. Graag de aanwezigheid aangeven aan ondergetekende, via e.k.ranshuysen@minez.nl, uiterlijk donderdag 29 maart 2018. Daarnaast vraag ik u om de eventuele zorgpunten of vragen gebundeld per visserijorganisatie naar dit emailadres te sturen ten behoeve van een degelijke voorbereiding op de bijeenkomst, ook uiterlijk 29 maart 2018.

Evelien Ranshuysen, Beleidsmedewerker EU-visserij, e.k.ranshuysen@minez.nl
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid
Bezuidenhoutseweg 73 | 2595 AC | Den Haag | A Passage 4