Scheepvaartbericht

Van Harinxmakanaal; Wijziging geen bediening Tsjerk Hiddessluizen te Harlingen. In verband met groot onderhoud geen bediening Tsjerk Hiddessluizen te Harlingen. Geen bediening grote kolk van zaterdag 23 december 2017 tot en met vrijdag 2 februari 2018. Wijziging van het scheepvaartbericht van vrijdag 10 november 2017. Rijkswaterstaat.2017.13431.0 dinsdag 05 december 2017. Bericht binnengekomen om: tijd uur. RWS hinderklasse 5 (> 2 dagen) (beroepsvaart hoofdvaarweg).

Afzender: Provincie Fryslân
Afdeling Provinciale Waterstaat
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN
vragen pers: 058 – 292 5735
tel.: 058 – 292 5589 (D.F. Offenberg)
fax: 058 – 292 5125
email: scheepvaart@fryslan.frl