Proefboringen gas bij Schiermonnikoog van de baan

Op woensdag 15 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedure die door onder andere vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang was aangespannen tegen de Nb-wetvergunning voor proefboringen naar gas in de Waddenzee. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 9 juni 2016 een Nb-wetvergunning afgegeven aan het Franse energiebedrijf Engie, op basis waarvan proefboringen naar gas boven Schiermonnikoog worden toegestaan. Verschillende partijen, waaronder de gemeente De Marne, verschillende bewoners van Schiermonnikoog, ngo’s en beide vissersverenigingen waren het niet eens met deze plannen en zijn een beroepsprocedure gestart tegen de afgegeven vergunning.

Ontoegankelijk voor vissers
Hulp in Nood en Ons Belang stellen dat er ten onrechte wordt toegestaan dat proefboringen plaatsvinden in een deel van het Natura 2000-gebied ‘Noordzeekustzone’ waar het garnalenvissers is toegestaan om te vissen. Door de proefboringen toe te staan wordt een nog groter deel van de zee ontoegankelijk voor deze vissers. Namens de vissers eisten de vissersverenigingen dat zij gecompenseerd dienen te worden, ofwel door andere voor de visserij gesloten gebieden open te stellen voor garnalenvisserij, ofwel door de vissers financieel te compenseren voor het verlies van visgronden.
Helaas oordeelde de Raad van State in het voordeel van de energiemaatschappij en het Ministerie; de proefboringen naar gas boven Schiermonnikoog blijven toegestaan, de vergunning wordt niet aangepast of ingetrokken. Ook het verzoek om compensatie voor de vissers werd afgewezen. Een zware tegenvaller voor de visserijverenigingen en de garnalenvissers.

Toch geen boringen
Toch zullen de proefboringen niet doorgaan. Energiemaatschappij Engie heeft in reactie op de uitspraak van de Raad van State laten weten niet te zullen gaan boren. Door alle publiciteit rondom de afgegeven vergunning en de procedure is er veel weerstand ontstaan tegen proefboringen naar gas in het Werelderfgoed-gebied de Waddenzee. Om verdere imagoschade te voorkomen heeft het energiebedrijf aangegeven geen gebruik te zullen maken van de vergunning.

Beleidswijziging EZ
Nu het Franse bedrijf haar plannen intrekt en afziet van het gebruik van de vergunning, heeft minister Kamp van Economische Zaken laten weten dat er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven voor het gebied. Ook de afgegeven vergunning aan Engie kan niet worden overgedragen. De proefboringen boven Schiermonnikoog zijn daarmee van de baan. Wel mag er nog vanaf de wal schuin onder de zee worden geboord.
Lees de uitspraak van de Raad van State hier: http://www.vissersbond.nl/proefboringen-gas-bij-schiermonnikoog-van-de-baan/

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Johan K. Nooitgedagt, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.