Ondertekening VIBEG 2.0

Zoals jullie inmiddels hebben gelezen en gehoord is afgelopen woensdag, 31 mei, is het nieuwe VIBEG akkoord (VIBEG 2.0) ondertekend. We hebben inm iddels een WNB vergunning voor 6 jaar en toegang tot de zone 2 gebieden.In de loop van de komende maanden zullen we nog puntjes op de ‘i ‘ zetten met de klankbordgroep VIBEG inzake de Zone I gebieden voordat deze richting staatscourant gaan.

Het huiswerk in deze Zone 1 kaartsessie is:
Borkumer Stenen gebied intekenen (in combinatie met gebied boven Terschelling);
Oostelijk waddengebied oplossing zoeken;
Zone I gebied dat valt binnen het Eems-Dollard Verdrag elders neerleggen.

Opdracht is dat we dit huiswerk klaar hebben met de vissers (en er een goed verhaal bij hebben) voor 1 september 2017. De klankbordgroep VIBEG en andere betrokkenen zullen een uitnodiging hiervoor krijgen. Voor de Noordzeekustzone geldt nu dat alle Zone I gebieden ‘verboden te vissen’ zijn, zoals ze op je plotter / zeekaarten staan. Via je aangepaste vergunning zijn de Zone 2 gebieden open voor visserij. Een grijs gebied is de Zone 1 welke ook ligt binnen het Eems Dollard Verdrag. Daar wordt momenteel aan gewerkt door jullie bestuurders richting EZ om dit zsm vrij voor visserij te krijgen.