Meetresultaten subsidieproject Duurzame Energie 2014

De leden van vissersvereniging Hulp in Nood willen naar een economisch duurzame bedrijfsvoering. Een van de stappen die daartoe kan en moet worden gezet, is het realiseren van brandstofbesparing.

Meten is weten

Het besparen van (kosten voor) brandstof kan gerealiseerd worden middels her-motorisering en / of overstappen naar andere vormen van voortstuwing zoals LNG, waterstof of dieselelektrisch. Dit vraagt om grote investeringen en is daarom een lange termijn aanpak.

De basis (meten is weten) voor dit lange termijn traject wordt onderzocht in dit project ‘Duurzame Energie in de garnalenvisserij’. Een project dat in 2011 is gestart en in september 2014 afliep.

Resultaten

De resultaten zijn verwerkt en verwoord. Bekijk daarvoor onderstaande bijlagen:

Eindpresentatie Lauwersoog:
0. TCNN Inleiding
1. Intercontrol eindpresentatie
2. NHL Emissiemetingen v2
3. NHL GarnalenV3
4. Homartec Presentatie 12-12-14
5. TNO Energiehuishouding op schepen

Eindverslag:
Eindverslag project DE v1.0 200914

WP1-5:
DataAnalyseRapportage_v1.1
GarnalenV2

WP2:
RAPPORT / WP2: Inventarisatie van brandstofsystemen
Bijlage 1: Huidige situatie ZK18
Bijlage 2: Huidige situatie ZK12
Bijlage 3: Huidige situatie LO137
Bijlage 4: Huidige situatie LO5
Bijlage 5: Meetresultaten ZK18
Bijlage 6: Meetresultaten ZK12
Bijlage 7: Meetresultaten LO137
Bijlage 8: Meetresultaten LO5

WP3
RAPPORT / WP3: Wet- en regelgeving rapportage
Bijlage 1: Schema Inspectieperioden en verjaardatum
Bijlage 2: FAL formulieren en certificaten
Bijlage 3: Marpol annex VI
Bijlage 4: Resolution MEPC.203(62)
Bijlage 5: Energy Efficiency Operational Indicator EEOI
Bijlage 6: IMO Marpol 75 78 Regel 13 en 14
Bijlage 7: Formulier Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode
Bijlage 8: Formulier Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij nieuwbouw
Bijlage 9: Formulier Aanvraag vrijstellingen verklaringen en aanvullende certificaten vissersvaartuig
Bijlage 10: Formulier Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode
Bijlage 11: Formulier Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren (groter dan 130kW) vissersvaartuig
Bijlage 12: Staatscourant Beleidsregel begrenzing voortstuwingsvermogen bepaalde vissersvaartuigen
Bijlage 13: MO PSSA Richtlijnen
Bijlage 14: IMO Resolution MEPC203 62
Bijlage 15: Tijdelijke IMO Guidelines
Bijlage 16: 1993 Torremolinos Protocol
Bijlage 17: 2012 Cape Town Agreement on Implementation of 1993 Torremolinos Protocol