Links

Visserij

Shipdata
Visserij nieuws
Nederlandse Vissersbond
Zoutkamp
MSC-certificering
Fiskeridirektoratet
Federatie van Visserijverenigingen
Productschap Vis
Het verhaal van de garnaal
Wieringervloot
Fiskerforum
Crangon
PO Wieringen
Heavyd
Kenniskring Visserij
Orion Acc
Visserijbedrijf WR29
Visserijnieuws punt.nl
UK 88 en NG 19

Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)

Meetresultaten subsidieproject Duurzame Energie 2014

De leden van vissersvereniging Hulp in Nood willen naar een economisch duurzame bedrijfsvoering. Een van de stappen die daartoe kan en moet worden gezet, is het realiseren van brandstofbesparing. Omdat meten weten is, is er onderzoek gedaan. De meetresultaten van dit subsidieproject voor Duurzame Energie vindt u hier.

Havens

Haven Lauwersoog
www.blueport-lauwersoog.nl
Haven Harlingen

Reddingsmaatschappijen

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Project Brandstofbesparing Garnalenvisserij

Eindverslag project Brandstofbesparing voor de garnalenvisserij

Overheid

Ministerie van E, L & I 
KIWA Register (monsterboekje en vaarbevoegdheid)
Inspectie Leefomgeving en Transport

Garnalenleverancier

Heiploeg
Klaas Puul

Stichtingen en verenigingen

Stichting Noordzee
Greetsiel – Ditzum
Waddenvereniging 
Stichting Wetenschappelijk Natuur- en Milieubeleid

Musea

Visserijmuseum Zoutkamp
Visserijmuseum ‘t Fiskershuske
Hannemahuis Harlingen
Jan van de Witte
Kees Vanger
Dorus Rijkers
Visserijmuseum Terschelling

Milieu

Groenerekenkamer.nl

Overige

Paesens – Moddergat
Kotterspotter Henk Perdok