Uitnodiging toelichting op werkzaamheden Afsluitdijk voor vissers

Wanneer: Back to Calendar 25 januari 2019 @ 15:00 - 17:00
Excluding: 25 januari 2019
Waar: Strandhotel Vigilante & Strandhuys Makkum
Holle Poarte 10
8754 HC in Makkum
Kosten: geen

Begin 2019 start Rijkswaterstaat met de versterking van de Afsluitdijk. Eind 2017 zijn de meeste vissers op de Afsluitdijk hierover persoonlijk geïnformeerd. Het project is ondertussen gegund aan consortium Levvel (Van Oord, BAM en Rebbel) en de voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking zijn in volle gang. Er vinden momenteel onderzoeken en inspecties plaats, de bouw van het Levvel-kantoor in Den Oever is gestart en de bouwterreinen en werklocaties worden ingericht.

Het werk aan de Afsluitdijk wordt in vier jaar tijd gefaseerd uitgevoerd (t/m 2022). Levvel doet dit op een zo efficiënt mogelijk manier, zodat de omgeving en gebruikers van de Afsluitdijk zo min mogelijk hinder ondervinden. Een van de gebruikers zijn de vissers.
Wij leggen u graag uit hoe de uitvoeringsplanning in elkaar steekt en wat dit voor u als visser zal betekenen.

Hiervoor zijn twee bijeenkomsten ingepland, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te komen:

Datum: vrijdag 25 januari 2019
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Strandhotel Vigilante & Strandhuys Makkum, Holle Poarte 10, 8754 HC in Makkum

Aanmelden
In verband met de organisatie van de bijeenkomst stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt via afsluitdijk@rws.nl.