Genoat in Grunnen: De natuur is heer en meester

5 december 2016

Lauwersoog: de garnalenhoofdstad van Europa. Met als kloppend hart een machtige visafslag waar voor heel Europa de prijs voor de garnaal wordt bepaald. NoordZaken schetst in vijf afleveringen een beeld van de garnalenindustrie. Hoe staat de sector er na een reeks ingrijpende ontwikkelingen voor en wat zijn de perspectieven? Vandaag de laatste aflevering, deel 5: [...]

Genoat in Grunnen: ‘Een duurzame garnaal is moeilijk te vinden’

Lauwersoog: de garnalenhoofdstad van Europa. Met als kloppend hart een machtige visafslag waar voor heel Europa de prijs voor de garnaal wordt bepaald. NoordZaken schetst in vijf afleveringen een beeld van de garnalenindustrie. Hoe staat de sector er na een reeks ingrijpende ontwikkelingen voor en wat zijn de perspectieven? In deel 4: Het moeizame proces [...]

Machinaal pellen: revolutie in de garnalenbranche

Lauwersoog: de garnalenhoofdstad van Europa. Met als kloppend hart een machtige visafslag waar voor heel Europa de prijs voor de garnaal wordt bepaald. NoordZaken schetst in vijf afleveringen een beeld van de garnalenindustrie. Hoe staat de sector er na een reeks ingrijpende ontwikkelingen voor en wat zijn de perspectieven? In deel 3: hoe één machine [...]

Genoat in Grunnen: De macht van de klok

Lauwersoog: de garnalenhoofdstad van Europa. Met als kloppend hart een machtige visafslag waar voor heel Europa de prijs voor de garnaal wordt bepaald. NoordZaken schetst in vijf afleveringen een beeld van de garnalenindustrie. Hoe staat de sector er na een reeks ingrijpende ontwikkelingen voor en wat zijn de perspectieven? Deel 2 van Genoat in Grunnen: [...]

Tweede Kamer steunt baggeren Westgat

1 december 2016

Een motie van VVD en PvdA voor een rijksbijdrage voor baggeren van het Westgat kan op brede steun van het parlement rekenen. ,,Ik reken erop dat de meeste partijen voor stemmen’’, zegt het Groningse Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD). Zij diende de motie samen met het Friese PvdA-lid Lutz Jacobi in. Volgende week is [...]

De garnalensector is net een casino

28 november 2016

Lauwersoog: de garnalenhoofdstad van Europa. Met als kloppend hart een machtige visafslag waar voor heel Europa de prijs van de garnaal wordt bepaald. NoordZaken schetst in vijf afleveringen een beeld van de garnalenindustrie. Hoe staat de sector er na een reeks ingrijpende ontwikkelingen voor en wat zijn de perspectieven? Lees verder: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/170699/De-garnalensector-is-net-een-casino Bron RTV Noord

Garnalen in de hoofdrol

17 november 2016

Vanavond (donderdag 17 november) in 24 Kitchen de aflevering Streekgerechten van Wim, om 19.00 uur Jack Koornstra van de garnalenkotter HA 13 in de hoofdrol! Allemaal natuurlijk even kijken…

Nieuwe website www.vistikhetmaar.nl

14 november 2016

De website Vistikhetmaar.nl is het platform voor kennisuitwisseling in de visserij. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij. Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Vistikhetmaar.nl wordt beheerd door de Stichting Sectorraad Visserij. In de [...]

Groningse vissers zijn politieke impasse beu en betalen baggerklus zelf

10 november 2016

De garnalenvissers met als thuishaven Lauwersoog zijn het ‘democratisch geneuzel’ beu. Ze betalen een deel van de kosten voor het baggeren van het Westgat uit eigen zak om hun handel te beschermen. ‘Een bijzonder gebaar en een unieke constructie tussen overheid en bedrijfsleven’, volgens havendirecteur Harm Post. De vaargeul tussen Ameland en Schiermonnikoog is in [...]

Een pennenstreek…

4 november 2016

In een pennenstreek heeft de staatssecretaris van EZ het fundament onder het bestaan van Visafslagen en Garnalenvissers weggestreept. Bij een opruimactie op het ministerie van Economische Zaken is er voor de Nederlandse garnalensector de verplichting weggestreept om garnalen te lossen op de Visafslagen en daar te laten zeven om minstens te komen tot de Europees [...]


Voor de uitvoering van haar projecten hebben de vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang subsidie gekregen van Provincie Groningen, Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse operationeel programma: “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserij Fonds.