Brief aan Sharon Dijksma (economische zaken)

21 januari 2015

Voorzitter van Visserijverenigingen ‘Ons Belang’ en ‘Hulp in Nood’ Barbara Holierhoek heeft een brief geschreven aan mevrouw Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken. In de brief spreekt Holierhoek namens de visserijverenigingen haar zorg uit over de pulsvisserij en verruiming van toegestane motorvermogen. Download de hele brief (PDF) Download het evaluatie motorvermogen 2012 (PDF)

Symposium over de toekomst van vis in de Waddenzee

19 januari 2015

Donderdag 8 en vrijdag 9 januari vond in Hamburg, bij het Johann Heinrich von Thünen Institute, een trilateraal symposium plaats met als titel ‘Conservation Management of Fish Populations in the Waddensea’. De Waddenzee, vis en visbestanden en hoe daarmee om te gaan, nu en in de toekomst, waren de onderwerpen die centraal stonden tijdens dit [...]

‘Bootcamp’ om duurzaam vis te produceren en vermarkten

12 januari 2015

EI en ProSea organiseren een ‘Bootcamp’ die vissers helpt bij het versneld ontwikkelen en invoeren van nieuwe business modellen over duurzamer manieren van produceren en vermarkten van vis. Tijdens dit bootcamp ga je je buigen over vragen als ‘hoe krijg je meer waarde voor je vis?’ ‘Hoe krijg je meer grip op de keten?’ ‘Hoe [...]

Productie- en Afzetprogramma (PAP) voor garnalen

6 januari 2015

Voor (Hollandse/Noordzee) garnalen geldt vanaf 1 januari 2015 een Productie- en Afzetprogramma (PAP) van de CVO-PO. Deze PAP is inmiddels goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. Het PAP Garnalen biedt de aanvoersector de mogelijkheid om de visserij te kunnen beheren vanuit alle relevante garnalen PO’s, welke verenigd zijn in de CVO. Alle PO’s hebben [...]

Garnalenvissers richten eigen bond op

5 januari 2015

Een groep Zoutkamper garnalenvissers hebben een eigen bond opgericht uit onvrede over de Nederlandse Vissersbond. Die zou de belangen van de garnalenvissers in Den Haag en Brussel verkwanselen. De Nederlandse Vissersbond is tot nu toe de officiële spreekbuis van de garnalenvissers in Den Haag en Brussel. Maar toen de vissersbond akkoord ging met het sluiten [...]

Garnalenvissers putten hoop uit tussenuitspraak Raad van State

Garnalenvissers putten hoop uit de tussenuitspraak van de Raad van State (RVS) van eind december 2014. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken moet binnen twaalf weken bewijzen waarom zij bepaalde delen van de Nederlandse kustwateren wil sluiten voor garnalenvissers, anders gaat het verbod van tafel. In april 2013 bestempelde staatssecretaris Dijksma delen [...]

Presentatie IMARES onderzoek vis in Waddenzee

23 december 2014

In 2014 hebben IMARES en NIOZ, in opdracht van PRW (Programma Rijke Waddenzee), de surveygegevens van visbemonstering in de Waddenzee uitgewerkt. Bedoeling was om te kijken hoe het met de vissoorten gesteld is en te kijken of het mogelijk is te bepalen wat de oorzaken zijn voor gesignaleerde veranderingen. Daarnaast ook om te kijken welke [...]

Vooraankondiging Stakeholderbijeenkomst Afsluitdijk Donderdag 22 januari 2015

Rijkswaterstaat en projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de Afsluitdijk op donderdag 22 januari. Ochtendprogramma Het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk informeert u tijdens het ochtendprogramma van deze bijeenkomst over de voortgang van de regionale ambities. Op het gebied van Recreatie en Toerisme wordt 2015 een jaar waarin een [...]

Uitzending gemist: De Wilde Keuken over bijvangst

In het programma De Wilde Keuken gaan de makers op zoek naar nieuwe manieren van leven. Afgelopen vrijdag werd er aandacht besteed aan de bijvangst van de garnalenvisserij. Presentator Wouter Klootwijk is op bezoek bij garnalenvisser Henk Buitjes besluit om van de zandspiering een burger te maken. Uitzending gemist? Bekijk ‘m terug op npo.nl.

Bijeenkomst toekomst Visserijbeleid

9 december 2014

Op 15 en 16 december wordt in Brussel door de Visserijraad met de visserijministers uit alle EU-landen overlegd over de hoeveelheid vis die gevangen mag worden in 2015. Voor Nederland is staatssecretaris Sharon Dijksma afgevaardigde. Het is de eerste keer dat over dit onderwerp overlegd gaat worden sinds de rigoureuze herziening van het Gemeenschappelijk visserijbeleid. [...]


Voor de uitvoering van haar projecten hebben de vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang subsidie gekregen van Provincie Groningen, Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse operationeel programma: “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserij Fonds.