Samenwerking voor duurzame garnalenvisserij

15 juli 2014

Garnalenvissers, overheden en natuurorganisaties gaan over tot samenwerking op de Waddenzee. Na jaren overleg over het beheer van de Waddenzee hebben de drie partijen afgelopen vrijdag in Zwolle het op handen zijnde afsprakenpakket definitief omarmd. Later dit jaar zal er een NB wetvergunning worden afgegeven aan de garnalenvissers waarin een aantal, door hen aangewezen, gebieden [...]

Website samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk online

7 juli 2014

Alle informatie over de plannen rond de Afsluitdijk, de versterking, de waterafvoer en de ambities voor natuur, recreatie en duurzaamheid vindt u sinds vorige week donderdag, 3 juli, op de nieuwe website www.deafsluitdijk.nl.  De website is een initiatief van Rijkswaterstaat en het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). U bent al gewend aan de stakeholdersbijeenkomsten en [...]

Onderzoeksgebieden Molenrak

Vanwege uitbreiding van het visserij-onderzoek in het Molenrak is er een gebied per 24 juni gesloten. Dit gebied wordt Molenrak 2 genoemd en bestaat uit de volgende coördinaten: NB OL 53-09-545 05-20-415 53-09-839 05-21-673 53-09-585 05-21-834 53-09-291 05-20-574 Het Molenrak 1 gebied is ook nog steeds gesloten voor onderzoek. Wie in de onderzoeksgebieden vist zal [...]

In memoriam: Henk Perdok

3 juli 2014

Na een dappere strijd tegen kanker is Henk Perdok afgelopen zaterdag, op 28 juni 2014, overleden. Velen kennen hem op Lauwersoog van de bezoeken die hij zomers veel aan onze haven bracht en zijn eindeloze archief met foto’ s en kennis inzake de geschiedenis van vele kotters. Henk had altijd tijd voor een praatje en [...]

Verkeersregels op de Waddenzee tijdens Tall Ships Races

26 juni 2014

De Tall Ships Races komt naar Harlingen van 3 t/m 6 juli. Omdat veiligheid ook bij dit evenement voor alles gaat heeft de Rijkswaterstaat, als nautisch beheerder van de Waddenzee, een aantal verkeersregels opgesteld die zullen gelden tijdens The Tall Ships Races Besluit Op grond van de Scheepvaarverkeerswet (SVW), het Binnenvaartpolitiereglement (BPK) zijn er de [...]

Bedreiging Vibeg akkoord onderwerp bij bijeenkomst garnalenvissers

Zaterdagmorgen 28 juni om 10 uur vindt er een bijeenkomst plaats voor alle garnalenvissers die zich bedreigd voelen in hun bestaan door het Vibeg akkoord. Voor deze bijeenkomst is een uitnodiging binnen gekomen. U bent van harte welkom in Restaurant Schierzicht, Lauwersoog.

“Vispluisvrij, doe mee!”

Heeft u een goed idee voor een alternatief voor het gebruik van pluis in de visserij of kent u anderen die dat hebben? Ga dan naar www.vispluisvrij.nl! Daar kunt u uw ideeën delen en meepraten over die van anderen. Wat zijn de mogelijkheden voor het Pluisvrij vissen? Hoe beschermen we onze netten zonder dat de [...]

Weinig aanmeldingen zorgt dat ook BHV cursus 14 juni vervalt

13 juni 2014

Ook de Bedrijfshulpverlening cursus van morgen, zaterdag 14 juni, komt helaas te vervallen wegens te weinig aanmeldingen. Deze zomer zullen er nieuwe dagen komen waarop u zich kunt aanmelden.

Pinksterfeesten in Zoutkamp

6 juni 2014

Het Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent feest in Zoutkamp. Het pittoreske dorp staat het hele weekend, vanaf vrijdag 6 juni, in het teken van het traditioneel visserijfeest waarbij onder meer de gehele Zoutkamper vloot gepavoiseerd binnenligt. Het feest is voor jong en oud en alles er tussenin. Zo is er een kermis [...]

BHV herhalingscursus van 7 juni vervalt

De bedrijfshulpverlening herhalingscursus van zaterdag 7 juni is komen te vervallen. De cursus vindt nu alleen plaats op de zaterdag erop, de 14e van juni. Aanmelden kan nog steeds bij Barbara Holierhoek, via BHolierhoek@jrshipbrokers.com. De cursusdag begint zaterdag om 8.30u en eindigt om 16:30u. De dag bestaat uit twee delen waarbij aandacht wordt geschonken aan de [...]


Voor de uitvoering van haar projecten hebben de vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang subsidie gekregen van Provincie Groningen, Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse operationeel programma: “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserij Fonds.